KISOSZ Veszprém - Adminisztráció csökkentés
Adminisztráció csökkentésbe kezdett a kormány - mi várható?

 

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése

 

A GDP 3,5 %-át kitevő Uniós átlaggal szemben a hazai vállalkozások 10,5 %-ot fordítanak az adminisztrációra, amely évente 2800 milliárd forintra tehető.

Ezt felismerve a Kormányzat létrehozott egy adminisztrációs munkacsoportot, amelyben Szövetségünk a kezdetektől aktívan részt vesz. Írásbeli javaslatunkat is készséggel fogadták és beépítették az elkészült anyagokba.

A Munkabizottság 2010 novemberében kezdte el munkáját és első lépésként olyan döntések előkészítését végezte, amelyek képesek már rövidtávon is érzékelhető mértékben csökkenteni a vállalkozások terheit, az adatszolgáltatások irritációját, mérséklik a vállalkozói működéssel összefüggő kockázatokat. A javaslatok megvitatása 2011. januárban kezdődött és márciusban fejeződött be.

A közös munka során kialakított javaslatok alapján készült előterjesztést a kormány várhatóan 2011 áprilisában tárgyalja. Az előterjesztésben megfogalmazott feladatok végrehajtásával 105,2 milliárd forinttal csökkennek a vállalkozások bürokratikus kötelezettségeik teljesítésére fordítandó költségei.

A javaslatok a következő területekre összpontosítanak:

 • Az adminisztráció egyszerűsítése,
 • A könyvvizsgálati kötelezettségek körének szűkítése,
 • A kormányzat hatósági és statisztikai adatgyűjtéseit jellemző párhuzamosságok, irritációs elemek megszüntetése,
 • A hatósági bírságolási gyakorlat kiszámíthatóbbá tétele,
 • A foglalkoztatási adminisztráció egyszerűsítése,

Ezek a lépések azonban csak a munka kezdetét jelentik. A kormányhatározat tervezete további feladatokat fogalmaz meg:

 • Egy átfogó, időben ütemezett és szisztematikus, a kiadásokat további 400 milliárd forinttal csökkentő Cselekvési Terv kidolgozása,
 • Valamint olyan közigazgatási és szabályozási eljárásrend megalapozására, amely képes megakadályozni a vállalkozói adminisztrációs költségek és kockázatok újratermelődését, a vállalkozások versenyképességét középpontba állító állami működést és együttműködést elősegíteni.

A kormány az intézkedés csomagtól a GDP 0,25-0,30 %-os növekedését várja. A költségvetés pozíciója az állam működési költségeinek csökkenése és a növekedésből származó plusz adóbevételek együttesen 35-40 milliárd forinttal javulhat. A foglalkoztatás egyszerűsítésének közvetlen hatásaként mintegy 150 ezer, az adminisztrációcsökkentés általános gazdaságélénkítő hatásaként 40-50 ezer, új legális munkahely létrejöttét várják.

A második lépésben előirányzott, 400 milliárd forintnyi adminisztrációs költségcsökkenést eredményező intézkedések hatása a fentiek többszöröse lehet. Középtávon további 1 %-os GDP növekedést várnak, és 100 milliárd forintnyi költségvetési egyenlegjavulást kívánnak elérni, továbbá 100 ezer legális munkahely jöhet létre a reményeik szerint.

A konkrét javaslatok:

 • Átutalások egyszerűsítése, adószámlák számának csökkentése, olyan módon, hogy egy utalással több adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítésére lesz lehetőség, illetve az adófolyószámlák számának legalább 50 %-al történő csökkentése.
 • Adóbevallások gyakoriságának csökkentése; 6 adónem (szakképzési hozzájárulás, az innovációs járulék, a rehabilitációs hozzájárulás, a játékadó, az agrártermelési költség, valamint a cégautó adó) éves fizetési kötelezettséggé alakítása, ahol a bázisév az előző év, a fizetési kötelezettség pedig február 25-e lenne,
 • A kötelező könyvvizsgálati értékhatár felemelése 100 millió forintról 200 millió forintra, 2014-ben pedig közelíteni a 100.000 euróhoz,
 • A NAV és a TB szervek adatigénye közötti átfedések megszüntetése
 • Kormányzati döntéshozatalt támogató kötelező adatszolgáltatások, nyilvántartások vezetése keretében a közigazgatás adatigényeiről szóló áttekintés elkészítése, párhuzamos adattartalom teljes kiszűrése- az adattartalomban bekövetkező változásokat csak egy nyilvántartást vezető szervhez kelljen bejelenteni,
 • Hatósági bírságolás a vállalkozások számára követhető, betartható és kevésbé irritáló gyakorlatának kidolgozása: az ellenőrzési jogkörrel bíró hatóságok számára nyilvános ellenőrzési tervkészítési kötelezettség, valamint annak előkészítésére és beszámolására vonatkozó eljárásrend előírása. A teljes hatósági határozatok nyilvánossá tételének megteremtése.
 • Foglalkoztatás állam felé történő adminisztrációjának csökkentése: a jelenlegi 23 adat helyett egyetlen adattal (pl az adószámmal) bejelenthető lehetne a munkavállaló. Havi kimutatás a munkabérről és az azzal összefüggésben kifizetett közterhekről és járulékokról opcionálissá étele azzal, hogy a munkavállaló kérésére ki kell adni továbbra is és ezt a kötelezettséget a munkáltató nem tagadhatja meg. Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató egyedig, előre bejelenti a munkanapok számát – a munkanapokra eső közteher fix összegű, azokat a lejelentett munkanapok alapján a NAV maga is kiszámíthatná. A munkavállalók érdekképviseleti lehetőségét biztosító szabályozás ésszerűsítése. Mikor- és kisvállalkozás indoklás nélkül is elbocsáthasson munkavállalót. A munkáltatói kártérítési felelősségére vonatkozó keretek meghatározása a munkavállaló irányában. Munkaviszonnyal kapcsolatos munkavállalói jogok felülvizsgálata jellemzően a KKKV szektorban (éjszakai, hétvégi bérpótlék csökkentése illetve megszüntetése, végkielégítések és a felmondási idő csökkentése, folyamatos üzemű vállalkozásoknál az 5,5 munkanapos munkahét lehetővé tétele. A tevékenységhez vagy munkakör gyakorlásához szükséges képesítési követelmények teljes áttekintése és minimalizálása.

 

Kapcsolódó hírek

2011-04-26 10:42:07

<< Vissza

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték