KISOSZ Veszprém - Új utakon az érdekegyeztetés
OÉT helyett....

Készül a kormány előterjesztés az érdekegyeztetés intézménynek átalakításáról, ennek jogszabályi változatát a nemzetgazdasági miniszter által a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslatot a KISOSZ megkapta. Az új testülettel kapcsolatban tudni lehet, hogy kiszélesedik a résztvevők köre a civil szervezetekkel, a tudomány képviselőivel, valamint a történelmi egyházak képviseletével, így várhatóan a létszám az OÉT-hez képest legalább megduplázódik. Az új tanács résztvevőinek száma így jelentősen nagyobb lesz, azonban hatásköre szűkül, így kormányzati döntési kompetencia lesz a minimálbér meghatározása és a garantált bérminimum meghatározása, a kereset fejlesztési ajánlásról az anyag nem beszél. Bár a tanács feladatai között megpróbál szélesebb témafelsorolást adni a jogszabály, a konkrét feladatok viszont tulajdonképpen a foglalkoztatással, munkaerőpiaci és jövedelemelosztási kérdésekkel, valamint a gazdasággal összefüggő feladatokban ad véleményezési és konzultációs jogköröket. A miniszterek és az állami vezetők meghívottként vesznek részt az üléseken, amelyek évente legalább négy alkalommal összehívásra kerülnek, és a hatásköre a konzultáció lefolytatása alapján a vélemény nyilvánítás, állásfoglalás, ajánlatok elfogadása, vagy javaslatok tétele lehet. A munkaadói és munkavállalói oldalon azok a szervezetek fognak helyet foglalni, amelyek eddig az OÉT-ben tagként jelen voltak, azaz miközben a törvény átveszi az OÉT törvény reprezentativitási kritériumait, a már regisztrált OÉT tagoknak nem kell még egyszer igazolni a reprezentativitásukat. Mindez azt jelenti, hogy a KISOSZ folyamatosan részt tud venni a tanács munkájában, és ott tehet kezdeményezéseket. Az új tanácsról szóló jogszabály megjelenését követően az OÉT munkaadói oldalának szervezetei soron kívül egyeztettek a további együttműködés és a helyzet kezelése érdekében. Ennek során felvetődött, hogy a jelenlegi OÉT tagok jogszabályi háttér nélkül a korábbi évek hagyományai alapján továbbra is tartsanak kétoldalú egyeztetéseket, így a munkaadók és a munkavállalók foglaljanak állást közös kérdésekben, ezzel jelezve társadalmi és gazdasági súlyukat. Erre jó lehetőséget nyújtott szakszervezeti kezdeményezésre, hogy a szociális partnerek nemzetközi kötelezettségnek tennének eleget, ha kezdeményeznék a munkahelyi erőszak, illetve a munkahelyi stressz kezeléssel kapcsolatos uniós egyezmények ratifikálását, illetve hazai felső szintű megállapodás megkötését. Ezzel egyidejűleg több munkaadói szervezet jelezte, hogy miután a Széll Kálmán tervvel a kormányzat elsősorban a szakszervezetekkel került konfliktusba, és jelenleg is várhatóak tüntetések, szakszervezeti demonstrációk, így nem lenne szerencsés a munkavállalói oldallal akár egyesületi formában működő testület létrehozása. Ezzel egyidejűleg a munkaadói szervezetek is egyetértettek abban, hogy a munka világával és a bérekkel kapcsolatos kérdésekben érdemi konzultációra nincs szükség a civil szervezetek, az MTA vagy az egyházak részvételével. Így végül az a döntés született, hogy a munkaadói oldal szervezetei egy közös kezdeményezéssel élnek a törvényjavaslatot előterjesztő nemzetgazdasági miniszterhez, és ennek részeként kezdeményezik, hogy az új tanácson belül jöjjön létre egy üzleti és gazdasági tagozat a kifejezetten a versenyszférában működő vállalkozások foglalkoztatásával, versenyképességével, adórendszerével, a munka világára vonatkozó szabályaival kapcsolatos kérdések megtárgyalására. A kezdeményezés a versenyszféra szakszervezeteire és a munkaadói oldal szervezeteire vonatkozott, és az oldal azt kezdeményezte, hogy a bizottság vagy a tagozat ne a már működő testület döntésével jöjjön létre, hanem kifejezetten már a törvény hozza létre.

Megoldás:

KISOSZ vállaljon aktív kezdeményező szerepet az új tanács munkájában, keressük meg a legszorosabb lehetséges szövetségeseket a munkaadói szervezetek közül, és közösen tematizáljuk a tanács működését. Ugyancsak egyetértés volt abban, hogy kezdeményezzük az üzleti vagy gazdasági tagozat vagy bizottság létrejöttét, és egyhangúlag nem támogatta  testület a munkavállalói oldallal történő kétoldalú párbeszéd külön kialakítását a jelenlegi helyzetben.

2011-07-04 11:37:21

<< Vissza

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték