KISOSZ Veszprém - Panaszkezelés folytatása

A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.


A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.


A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.


- Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni.
- Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a következő bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás harminc napon belül köteles írásban megválaszolni.

A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.


A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.


Hatóságok címe Veszprém megyében:

 

  • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-dunántúli Regionális Felügyelőség Veszprém Kirendeltsége, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Telefon 88-564-136
  • Veszprém Megyei Békéltető Testület, 8200 Veszprém, Budapest út 3. Telefon: 88-429-008
  • továbbá az Önkormányzat Jegyzője.


Változatlanul érvényesek a Kereskedelmi törvény és a 133./2007. (VI. 13.) Korm. rendeletnek a Vásárlók Könyvére vonatkozó rendelkezései:


Az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni.

Toll legyen a Vásárlók Könyve mellett!

A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos.


A vásárlónak a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszát a kereskedő harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a kereskedő indokolni köteles.

A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni az üzlet helye, illetve a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát.


Az üzletben, valamint az árusítás helyén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával - annak tárgya szerint - mely hatósághoz fordulhat, illetve fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, illetve a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóságok, illetve és békéltető testület címét és telefonszámát.


A jegyző, az engedélyezési eljárásban közreműködött szakhatóságok és szervezetek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.


(Célszerű a választ a Vásárlók Könyve tőpéldányához csatolni.)

Tényleg nem érdemes ezekért pénzbírságot fizetni!

 

Kapcsolódó cikkek

<< Vissza

<< Vissza a főoldalra

Regisztráció

Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:

Regisztráció
Elfelejtett jelszó

Nyereményjáték